Dokument informacyjny

Dokument informacyjny spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach.
Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Data: 22/09/2008

Temat: Dokument informacyjny

Rocca S.A.
69-100 Słubice
ul. Osiedle Przemysłowe 21
NIP 598-14-98-389

Tel. +48 68 327 83 31

rocca@rocca.pl