Raporty bieżące

Numer: 8/2017
Data: 29/06/2017

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Numer: 6/2017
Data: 29/05/2017

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Rocca S.A. na dzien 29 czerwca 2017 r.

Numer: 5/2017
Data: 29/05/2017

Temat: Korekta dot. raportu nr 3/2017

Numer: 2/2017
Data: 11/01/2017

Temat: Wybór biegłego rewidenta

Numer: 1/2017
Data: 11/01/2017

Temat: Harmonogram publikacji raportów
w roku 2017

Numer: 6/2016
Data: 30/06/2016

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA Rocca S.A.

Numer: 4/2016
Data: 27/05/2016

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 1/2016
Data: 07/01/2016

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych Rocca S.A. w 2016 roku

Numer: 7/2015
Data: 30/06/2015

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 5/2015
Data: 03/06/2015

Temat: Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2014

Numer: 4/2015
Data: 26/05/2015

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A

Numer: 1/2015
Data: 12/01/2015

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych

Numer: 9/2014
Data: 02/07/2014

Temat: Korekta raportu – uzupełnienie brakującego załącznika

Numer: 8/2014
Data: 01/07/2014

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki Rocca S.A. w dniu 1 lipca 2014 r.

Numer: 6/2014
Data: 16/06/2014

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 r.

Numer: 5/2014
Data: 05/06/2014

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 1/2014
Data: 17/01/2014

Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Numer: 10/2013
Data: 15/08/2013

Temat: Raport za II kwartał 2013

Numer: 9/2013
Data: 11/07/2013

Temat: Treść uchwał podjętych na WZA Rocca S.A. dn. 10.07.2013

Numer: 8/2013
Data: 14/06/2013

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rocca S.A

Numer: 3/2013
Data: 18/02/2013

Temat: Korekta raportu nr 1- terminy przekazania przez spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2013

Numer: 2/2013
Data: 18/02/2013

Temat: Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 roku

Numer: 1/2013
Data: 31/01/2013

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Numer: 8/2012
Data: 02/07/2012

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 lipca 2012 roku

Numer: 7/2012
Data: 15/06/2012

Temat: Raport Roczny za 2011 rok

Numer: 6/2012
Data: 06/06/2012

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 lipca 2012 r. wraz z projektami uchwał

Numer: 3/2012
Data: 21/02/2012

Temat: Informacja o sprzedaży akcji przez członka zarządu

Numer: 1/2012
Data: 27/01/2012

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Numer: 7/2011
Data: 05/07/2011

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Rocca S.A.

Numer: 6/2011
Data: 04/07/2011

Temat: Rezygnacja członka rady nadzorczej

Numer: 4/2011
Data: 07/06/2011

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Numer: 1/2011
Data: 14/01/2011

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011

Numer: 20/2010
Data: 31/12/2010

Temat: Wybór biegłego Rewidenta

Numer: 18/2010
Data: 30/08/2010

Temat: Sprostowanie do raportu w sprawie rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Numer: 17/2010
Data: 30/08/2010

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Numer: 14/2010
Data: 04/08/2010

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Rocca S.A. w dn.03-08-2010

Numer: 13/2010
Data: 04/08/2010

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Rocca S.A. w dn.03-08-2010

Numer: 12/2010
Data: 08/07/2010

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Numer: 10/2010
Data: 18/06/2010

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Numer: 9/2010
Data: 14/06/2010

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2009 rok.

Numer: 7/2010
Data: 15/04/2010

Temat: Oświadczenie o stosowaniu przez Rocca S.A. Dobrych Praktyk.

Numer: 6/2010
Data: 15/04/2010

Temat: Informacja o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer: 5/2010
Data: 15/03/2010

Temat: Raport bieżący za miesiąc luty 2010

Numer: 2/2010
Data: 12/02/2010

Temat: Raport bieżący za styczeń 2010

Numer: 1/2010
Data: 02/02/2010

Temat: Terminy przekazania przez spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2010.

Numer: 11/2009
Data: 05/08/2009

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Numer: 10/2009
Data: 05/08/2009

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Rocca S.A

Numer: 8/2009
Data: 05/08/2009

Temat: Korekta raportu rocznego numer 3/2009

Numer: 6/2009
Data: 24/07/2009

Temat: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 04.08.2009

Numer: 5/2009
Data: 29/06/2009

Temat: Przełożenie daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 4/2009
Data: 19/06/2009

Temat: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 29.06.2009 r.

Numer: 1/2009
Data: 05/06/2009

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 5/2008
Data: 06/10/2008

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Numer: 4/2008
Data: 03/10/2008

Temat: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych na rynku NewConnect.

Numer: 3/2008
Data: 03/10/2008

Temat: Wprowadzanie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Numer: 2/2008
Data: 25/09/2008

Temat: Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych na rynku NewConnect

Numer: 1/2008
Data: 25/09/2008

Temat: Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Rocca S.A.
69-100 Słubice
ul. Osiedle Przemysłowe 21
NIP 598-14-98-389

Tel. +48 68 327 83 31

rocca@rocca.pl