Podstawowe informacje o budowie budynku rekreacji indywidualnej (BRI)


Nie na każdej działce można postawić BRI.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest obowiązującym dokumentem niezależnie od tego co zamierzasz wybudować.

Jeżeli dla interesującej Cię lokalizacji nie ma obowiązującego MPZP, z ostrożności i różnej interpretacji przepisów lepiej uzyskać warunki zabudowy. Bez pozwolenia możesz postawić  obiekt zgłoszony jako: budynek rekreacji indywidualnej, wolnostojący garaż lub budynek gospodarczy. Budowa domu mieszkalnego, którego parametry określa prawo budowlane, bez względu na jego wielkość zawsze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Teoretycznie istnieje uproszczona procedura zgłoszenia, ale w praktyce, wcale nie łatwiejsza.

  • Na każde 500 m.kw. działki można postawić 1 obiekt typu BRI. Na działce mniejszej tylko budynek gospodarczy.
  • BRI może być wzniesione w dowolnej technologii z dowolnym systemem fundamentów.
  • 35 metrów kwadratowych to całkowita powierzchnia zabudowy, liczy się ją po obrysie ścian zewnętrznych.
  • Należy zachować odpowiednią odległość od granic działki. Jeśli domek posiada na ścianie okna lub drzwi, ściany muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki. Jeśli nie ma okien i drzwi – wystarczą 3 m.
  • Domek może posiadać antresolę. Antresola nie może być związana z 4 ścianami obiektu.
  • Połączone konstrukcyjnie z obiektem, dostawione, zadaszone  tarasy na ogół przez urzędników wliczane są do powierzchni zabudowy. Sam taras może mieć max. 35 m.kw.

Wzory wniosku zgłoszenia powinny być dostępne w każdym Urzędzie Gminy. Do wniosku musisz dołączyć:  dokument potwierdzający Twoje prawo do nieruchomości, zwymiarowane rzuty planowanego obiektu, mapę z wrysowaną lokalizacją obiektu. 

Jeśli w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku, właściwy urząd nie wniesie sprzeciwu co do planowanej budowy, możesz rozpocząć prace. Prace można rozpocząć do 3 lat od daty wskazanej w zgłoszeniu. BRI nie podlega odbiorom nadzoru budowlanego. Do użytkowania BRI można przystąpić natychmiast po jego wybudowaniu.

villa house model key drawing retro desktop real estate sale concept
Villa house model, key and drawing on retro desktop (real estate sale concept)

Powierzchnia zabudowy, a powierzchnia użytkowa naszych obiektów

budowa 2

Określona jest maksymalna powierzchnia zabudowy 35m kw., liczona po obrysie zewnętrznym. 

  • I tak,  dla przykładowego domu o wymiarach 7 m x 5 m, budowanego w technologii płyt Termo Rocca, ściany zewnętrzne o grubości 18 cm (parametry bliskie domu pasywnego) będą zajmowały 4,32 m. kw. powierzchni. 
  • Dla uzyskania tych samych parametrów termoizolacyjnych technologia murowana z izolacją styropianem lub wełną mineralną pozbawi Ciebie od 12 do 16 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
  • Inna technologia szkieletowa w wykorzystaniem wełny mineralnej lub styropianu około 10 metrów kwadratowych.

Oczywiście znajdą się „sposoby” na ominięcie przepisów o maksymalnej powierzchni zabudowy, czyli 35 metrach kwadratowych. Często spotykana na forach internetowych podpowiedź: murujesz, rozpoczynasz użytkowanie , ….. a za jakiś czas wykonujesz elewację z termoizolacją. Można i tak, ale czy warto?

Konsekwencje

Brak jest jednoznacznych przepisów na ten temat. 

Istotnie: wykonanie warstwy termoizolacyjnej nie wymaga pozwolenia na budowę, aczkolwiek ta warstwa zwiększa powierzchnię całkowitą wymienioną w zgłoszeniu. 

Mieszkać „z duszą na ramieniu”, że ktoś się pojawi z linijką, lub zrobi pomiar zdalnie np. dronem lub banalnie, skorzysta z geoportalu? Najczęściej (plaga!!!!) kontrole pojawiają się na wniosek „życzliwych“, „uprzejmie informujących“……. Może się zdarzyć kontrola praktycznie w każdym czasie, niezależnie od daty zakończenia inwestycji !!! Jak długo czekać na wykonanie termoizolacji ?

Konsekwencje takiej „samowoli” mogą być różne, jak różna może być interpretacja urzędnika – do nakazu rozbiórki włącznie. Czy warto ryzykować? Naszym zdaniem: nie warto!

budowa 1

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoich potrzebach