Dokument informacyjny

Dokument informacyjny spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Data: 22/09/2008

Temat: Dokument informacyjny