Raporty bieżące

Numer: test
Data: test

Temat:test

Numer: 7/2019
Data: 28/06/2019

Temat:Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Numer: 4/2019
Data: 31/05/2019

Temat:Zwołanie ZWZ Spółki

Numer: 5/2018
Data: 29/06/2018

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Numer: 7/2018
Data: 29/06/2018

Temat: Uchwały podjęte Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rocca S.A

Numer: 8/2018
Data: 02/07/2018

Temat: Sprawozdanie z badania bilansu za rok 2017

Numer: 3/2018
Data: 15/02/2018

Temat: Uzupełnienie raportu za IV kw. 2017

Numer: 8/2017
Data: 29/06/2017

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Numer: 6/2017
Data: 29/05/2017

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Rocca S.A. na dzien 29 czerwca 2017 r.

Numer: 5/2017
Data: 29/05/2017

Temat: Korekta dot. raportu nr 3/2017

Numer: 2/2017
Data: 11/01/2017

Temat: Wybór biegłego rewidenta

Numer: 1/2017
Data: 11/01/2017

Temat: Harmonogram publikacji raportów w roku 2017

Numer: 6/2016
Data: 30/06/2016

Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA Rocca S.A.

Numer: 4/2016
Data: 27/05/2016

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 1/2016
Data: 07/01/2016

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych Rocca S.A. w 2016 roku

Numer: 7/2015
Data: 30/06/2015

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 5/2015
Data: 03/06/2015

Temat: Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2014

Numer: 4/2015
Data: 26/05/2015

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rocca S.A

Numer: 1/2015
Data: 12/01/2015

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych

Numer: 9/2014
Data: 02/07/2014

Temat: Korekta raportu – uzupełnienie brakującego załącznika

Numer: 8/2014
Data: 01/07/2014

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki Rocca S.A. w dniu 1 lipca 2014 r.

Numer: 6/2014
Data: 16/06/2014

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 r.

Numer: 5/2014
Data: 05/06/2014

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Numer: 1/2014
Data: 17/01/2014

Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku